Selecteaza limba

Dan-Alexandru Sitaru

Law Office - Bucuresti, Romania

Bld. Ion Ionescu de la Brad, nr. 5,
Et. 3, Ap. 10, Sector 1

tel: +40 744 355 586
fax: +40 212 305 450

office@sitaru.ro

Despre noi

Tradiţie academică şi profesională

Dan-Alexandru Sitaru reprezintă cea de-a patra generaţie de practicieni şi teoreticieni ai dreptului. Succesiunea profesională în slujba dreptului a debutat în perioada interbelică prin jurisconsultul Ioan Carianopol, angajat în cadrul departamentului de contencios al Casei de Economii şi Consemnaţiuni din Bucureşti. Tradiţia juridică instituită în perioada interbelică a continuat cu avocatul Aurel Sitaru, autor al unor strălucite pledoarii şi lucrări juridice în anii ’50 – ’90 şi cu  profesorul universitar doctor în drept Dragoş – Alexandru Sitaru, absolvent ca şef de promoţie al Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti şi autor a numeroase opere doctrinare de referinţă în materia dreptului privat, avocat şi arbitru în litigii comerciale interne şi internaţionale.

Aflat în faţa unei tradiţii demne de cea mai mare mândrie, dar care totodată impune exigenţă şi un înalt grad de profesionalism, Cabinetul Individual de Avocat ”Dan-Alexandru Sitaru” are ca principal obiectiv păstrarea aprecierii şi încrederii de care se bucură predecesorii săi, precum şi consolidarea renumelui profesional dobândit cu iscusinţă şi trudă pe parcursul mai multor generaţii. Acest scop se urmăreşte a fi atins prin impunerea unor standarde calitative ridicate de consecvenţă şi loialitate profesională faţă de clienţii săi.

Activitatea profesională şi ştiinţifică a titularului Cabinetului

Dan-Alexandru Sitaru, titularul Cabinetului, este avocat definitiv înscris în Baroul Bucureşti. A avut colaborări cu mari case de avocatură din Bucureşti, unde a dobândit cunoştinţe teoretice şi a acumulat experienţă practică atât în domeniul consultanţei juridice, cât mai ales în arta şi tehnica pledoariei în faţa instanţelor de judecată.

Titularul Cabinetului Individual de Avocat „Dan-Alexandru Sitaru” înglobează cunoştinţele obţinute ca urmare a studiilor de licenţă întreprinse în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, pe care a absolvit-o în calitate de şef de promoţie. A urmat apoi, în cadrul aceleiaşi Universităţi, cursurile de master în Dreptul Afacerilor, domeniu pe care l-a apreciat încă din timpul anilor de licenţă şi pe care l-a aprofundat pe parcursul primilor ani de activitate profesională. Separat, pe parcursul studiilor universitare, Dan-Alexandru Sitaru a absolvit cursuri de pregătire în dreptul anglo-saxon (common law) desfăşurate în cadrul Universităţii din Cambridge, Marea Britanie, precum şi cursuri organizate de College of Europe din Bruge, Belgia, unde s-a concentrat asupra relaţiilor pre şi post aderare a României la Uniunea Europeană, temă ce a fost prezentată în cadrul examenului de absolvire. Nu în ultimul rând, Dan-Alexandru Sitaru a absolvit cursurile postuniversitare de pregătire şi aprofundare a Noului Cod Civil şi Noului Cod de Procedură Civilă, organizate de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti. În anul 2012 a obţinut titlului de doctor în drept, sub coordonarea şi îndrumarea eminentului profesor universitar doctor Stanciu D. Cărpenaru.

Dan-Alexandru Sitaru este în prezent lector universitar, parcurgând gradele didactice de preparator universitar şi asistent universitar în perioada 2007-2013. El desfăşoară activităţi didactice de curs şi seminar, cursuri de licența și master, la Facultatea de Drept a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, la disciplinele “Drept comercial” şi “Dreptul afacerilor”.

Dan-Alexandru Sitaru a desfăşurat o intensă activitate de cercetare, concretizată prin cărţi şi articole de specialitate publicate atât în limba română, cât şi în limba engleză. Dintre acestea se disting monografiile „Contractul de franciză în dreptul intern şi comparat”, publicată la editura Lumina Lex în anul 2007, ”Intermedierea în activitatea comercială”, publicată la editura Hamangiu în anul 2012, precum şi „Corporations and Partnerships in Romania”, din ciclul International Encyclopaedia of Laws, publicată la editura Kluwer Law International în anul 2014.

Dan-Alexandru Sitaru vorbeşte fluent limba engleză şi are cunoştinţe de limba germană la nivel intermediar.

Colaboratorii

Alături de Cabinetului Individual de Avocat ”Dan-Alexandru Sitaru” activează o echipă de tineri colaboratori, caracterizată nu prin număr, ci prin competenţă. Colaboratorii, reprezentanţi ai noii generaţii de jurişti, deţin atât abilităţi practice cât şi teoretice, activând de asemenea în mediul academic, în calitate de cadre didactice universitare. Aceştia împărtăşesc aceleaşi valori profesionale şi standarde ridicate ca şi titularul Cabinetului şi urmăresc să îmbine, în relaţia cu clienţii, latura juridică şi cea umană, fiind conştienţi că numai munca în echipă, exigenţa în aplicarea dreptului, loialitatea, perseverenţa şi confidenţialitatea pot conduce la atingerea căii legale dorite de client.

Valorile în care credem şi pe care le promovăm pentru clienţii noştri

Cabinetul Individual de Avocat ”Dan-Alexandru Sitaru” urmăreşte găsirea soluţiilor juridice directe şi bine documentate, în avantajul clienţilor. Calea urmată de noi are ca principal avantaj relaţia strânsă dintre practică şi mediul academic, care dă naştere la inovare, la fundamentarea unor răspunsuri legale şi temeinice la problemele complexe ale speţelor cu care suntem confruntaţi.

Atunci când o cale juridică pare închisă, ne concentrăm pentru a concepe o alta care să conducă la rezultatul dorit. Competenţa profesională, viziunea şi deschiderea spre noutate ne permit să abordăm orice speţă care are legătură cu domeniul nostru de activitate, într-o manieră nouă, dinamică şi cu simţ de răspundere pentru reuşita clienţilor. Principiul nostru este “oriunde există voinţă, există şi o cale de reuşită” (”where there’s a will, there’s a way”). Dreptul permite crearea de noi posibilităţi, deschide drumuri către şanse în afaceri şi lasă creativitatea specifică domeniului de afaceri să nască noi contracte, noi linii diriguitoare şi noi idei care să genereze succes. Aceasta este şi calea noastră, iar satisfacţia creşte cu atât mai mult cu cât, împreună cu clienţii noştri şi pentru aceştia  putem deschide o nouă cale spre succes.

Apelând la noi, clienţii iau contact direct cu avocatul care îi va reprezenta în instanţă sau le va acorda consultanţa juridică, iar nu cu un ”superior” care ulterior deleagă exercitarea activităţii juridice concrete unui alte persoane.

Confidenţialitatea este un principiu pe care înţelegem să îl aplicăm în orice aspect al colaborării profesionale cu clienţii, nu numai pe parcursul acesteia, dar şi după încetarea contractului de asistenţă juridică.

Perseverenţa este un crez care ne permite să continuăm, chiar dacă înregistrăm un eşec temporar, pentru ca drumul să ne fie deschis în permanenţă.

Echipa noastră este determinată să dezvolte cu clienţii relaţii profesionale durabile, prin acordarea de asistenţă juridică continuată în timp şi extinsă la orice categorii de probleme sau litigii, aflate în competenţa noastră, cu care aceştia s-ar putea confrunta.

Suntem convinşi că prin profesionalism, constantă determinare şi permanentă colaborare cu clienţii noştri se poate genera reuşită, iar documentarea, cunoaşterea aprofundată a legii şi seriozitatea pot conduce către succes.

Motto

Motto-ul nostru este: inveniam viam legalem aut faciam.

În el este exprimată esenţa valorilor în care credem: dorinţa de a urma calea legală sau de a crea cu ingeniozitate una nouă, în spiritul profesionalismului, eticii, respectului faţă de lege şi loialităţii faţă de client.

Informare GDPR

Click AICI pentru detalii