Selecteaza limba

Dan-Alexandru Sitaru

Law Office - Bucuresti, Romania

Calea Dorobanți, nr. 134-138,
bl. 11, sc. B, etaj 1, ap. 34, sector 1,
București, cod poștal 010578

tel: +40 744 355 586
fax: +40 212 305 450

office@sitaru.ro

FACEBOOK | TWITTER

Domenii de activitate

Contracte civile şi comerciale

1. Contracte civile

Elaborăm opinii legale şi proiecte de contracte civile şi oferim orice alte consultaţii în materia dreptului contractelor. Încercăm în permanenţă să fim aproape de clienţii noştri şi colaborăm în mod nemijlocit cu aceştia în redactarea şi interpretarea de convenţii civile diverse (vânzări, donaţii, locaţiuni şi închieri de spaţii locative, comodat, mandat, depozit, arendare, antrepriză, societate civilă, rentă viageră etc.).

De asemenea, căutăm cele mai avansate şi ingenioase soluţii de elaborare a clauzelor contractuale pentru a răspunde într-un termen rezonabil necesităţilor clienţilor noştri atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ.

2. Comerţ electronic

În comerţul electronic, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate pot deveni foarte complexe şi dificil de interpretat în eventualitatea apariţiei unui diferend. În consecinţă, o consultanţă juridică de specialitate acordată la timp poate constitui diferenţa între profit şi pierdere pentru furnizorii de servicii, respectiv între succes şi pierderea resurselor pentru consumatorii cu puţine cunoştinţe juridice.

Cabinetul nostru este pregătit să vă ofere consiliere şi asistenţă într-un limbaj accesibil, pe înţelesul tuturor, în orice problemă legată de comerţul electronic. Suntem capabili să transformăm proiectele dumneavoastră de afaceri sau achiziţiile în succes. Suntem familiarizaţi cu reglementările naţionale în materie (de exemplu, Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic), cât şi cele europene (de exemplu, Directiva 2000/31/CE privind unele aspecte ale serviciilor societăţii informatice, în special privind comerţul electronic, pe piaţa internă) sau internaţionale (de exemplu, Legea model a UNCITRAL privind comerţul electronic, Uzanţele generale privind comerţul internaţional efectuat sub formă digitală – GUIDEC, elaborate de Camera Internaţională de Comerţ etc.)

3. Intermediere comercială

În zilele noastre intermediarii sunt una dintre cele mai importante categorii de comercianţi profesionişti. În consecinţă, căutăm în permanenţă să venim cu soluţii practice adaptate noilor realităţi sociale în materie.

Ne bucurăm de reputaţie în materia intermedierii, publicând cărţi, articole de specialitate şi studii de profil, apreciate de practicieni şi de mediul academic (a se vedea, mai ales, monografiile „Intermedierea în activitatea comercială” şi „Contractul de franciză în dreptul intern şi comparat”, publicate de titularul Cabinetului, Dr. Dan-Alexandru Sitaru).

Oferim o abordare completă şi ingenioasă, privită din dublă perspectivă economico-juridică a cazurilor care pot apărea în practică cu privire la o paletă variată de forme de intermediere internă şi internaţională, atât tradiţionale (mandat cu reprezentare, comision, consignaţie, expediţie etc.) cât şi moderne (agenţie, distribuţie, franciză etc.), precum şi aplicaţii ale acestora în cadrul pieţelor reglementate şi în domeniul asigurărilor.

4. Antrepriză internă şi internaţională

Contractele de antrepriză se caracterizează adeseori prin complexitatea lucrărilor care fac obiectul lor şi printr-un caracter tehnic pronunţat. În consecinţă, astfel de contracte pot cauza în practică diverse situaţii conflictuale care, pentru a fi soluţionate, necesită o pregătire adecvată nu numai în domeniul juridic, dar şi în alte domenii de expertiză (economie, construcţii etc.)

Cabinetul nostru vă oferă consultanţa şi asistenţa juridică de specialitate de care aveţi nevoie pentru a răspunde din dublă perspectivă (economică şi juridică) problemelor complexe generate de antrepriza internă şi internaţională.

Serviciile noastre legale, adaptate specificului contractelor şi clienţilor noştri, sunt, mai ales:

 • negocierea, elaborarea, încheierea, modificarea şi rezilierea contractelor de antrepriză;
 • asistenţă juridică în litigii privind vicii ale construcţiei, răspunderea antreprenorului etc.;
 • consultanţă cu privire la operaţiunile legate de lucrările de construcţii, oferită dezvoltatorilor imobiliari, antreprenorilor, subcontractorilor etc.;
 • consultanţă referitoare la managementul şi administrarea construcţiilor;
 • consultanţă în vederea obţinerii autorizaţiilor de construcţii.

De asemenea, echipa noastră oferă consultanţă în materia Condiţiilor contractuale FIDIC pentru toate  categoriile de lucrări acoperite de aceste reguli.

5. Transporturi

Suntem conştienţi că transporturile sunt indispensabile pentru buna desfăşurare a comerţului intern şi internaţional, asemenea vaselor de sânge pentru organismul uman.

Cabinetul nostru vine în sprijinul transportatorilor, dar şi a clienţilor care apelează la un transportator specializat, pe plan intern sau internaţional, prin acordarea de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică, cu privire la:

 • negocierea, elaborarea, încheierea, modificarea şi rezoluţiunea/rezilierea contractelor de transport de mărfuri şi/sau persoane, precum şi a altor contracte specifice sau conexe transportului (expediţie, navlosire, de prestaţii terminale etc.);
 • operaţiunile companiilor de transport;
 • îndeplinirea formalităţilor cerute de vămi şi/sau de alte autorităţi administrative;
 • contracte de transport efectuat sub acoperirea carnetelor T.I.R. sau cu privire la conosamente, scrisori de trăsură şi alte documente care însoţesc transportul mărfurilor;
 • antrenarea răspunderii transportatorului;
 • orice alte aspecte referitoare la transporturi interne sau internaţionale – maritime, fluviale, rutiere, feroviare, aeriene, multimodale etc.

 

6. Alte contracte civile şi comerciale

Oferim reprezentare juridică și consultanţă de specialitate pentru redactarea, negocierea, încheierea, modificarea, executarea şi rezoluţiunea/rezilierea altor contracte civile şi comerciale, precum:

a) vânzare internă şi internaţională;

Serviciile noastre legale în materia vânzării se referă atât la vânzarea propriu-zisă, cât şi la varietăţi de vânzare care prezintă anumite particularităţi: vânzări en-gros, vânzări de mărfuri la burse şi licitaţii, vânzări reglementate prin regulile Incoterms, vânzări cu pact de răscumpărare, vânzări de drepturi litigioase etc.  

b) locaţiuni şi închirieri de spaţii comerciale şi utilaje;

Echipa noastră oferă consultanţă pentru încheierea, modificarea, rezilierea ori încetarea oricărei forme de locaţiune, inclusiv pentru locaţiuni succesive.

c) leasing;

Oferim consultanţă cu privire la orice formă de leasing financiar sau operaţional, mobiliar ori imobiliar, dar şi referitor la forme speciale de leasing: lease-back, time-share (sau altă formă de leasing comun), subleasing etc.

d) factoring;

Oferim o paletă largă de servicii legale cu privire la orice formă de factoring (factoring la scadenţă, factoring cu regres ori factoring fără regres, precum şi factoring internaţional reglementat de Convenţia UNIDROIT cu privire la factoringul internaţional, semnată la Ottawa în 1988).

e) fiducie;

În afara activităţilor fiduciare desfăşurate în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, acordăm consultanţă pentru orice formă de fiducie contractuală.

f) orice alt contract legat de producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii.

Echipa noastră se adaptează specificului oricărui tip de contract pentru a răspunde cât mai eficient nevoilor clienţilor noştri.

De asemenea, oferim consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în eventualitatea naşterii unui litigiu, cum ar fi privind răspunderea contractuală a uneia dintre părţi.