Selecteaza limba

Dan-Alexandru Sitaru

Law Office - Bucuresti, Romania

Bld. Ion Ionescu de la Brad, nr. 5,
Et. 3, Ap. 10, Sector 1

tel: +40 744 355 586
fax: +40 212 305 450

office@sitaru.ro

FACEBOOK | TWITTER

Domenii de activitate

Societăţi şi drept corporativ

Indiferent de problema juridică pe care o aveţi în materia dreptului corporativ, specialiştii noştri sunt pregătiţi să vă ofere soluţii practice şi avantajoase pentru afacerea dvs.

Considerăm că dreptul corporativ reprezintă fundamentul fiecărei societăţi ori proiect investiţional, indiferent de domeniul în care activează sau la care se referă. Practica noastră se concentrează, printre altele, pe următoarele specializări:

 

1. Constituirea, modificarea şi/sau reorganizarea societăţilor şi a grupurilor de societăţi;

 

Oferim consultanţă de specialitate cu privire la înfiinţarea oricărui tip de societate (SRL, SA, SNC, SCS, SCA), precum şi în privinţa modificărilor care pot surveni în timpul perioadei de funcţionare a unei societăţi (majorarea capitalului social, schimbarea sediului social principal, modificarea duratei de funcţionare, înfiinţarea unui nou punct de lucru, retragerea sau excluderea unui asociat sau acţionar din societate, înfiinţarea de sucursale sau reprezentanţe, cesiune părţi sociale/acţiuni, completarea sau schimbarea obiectului de activitate, modificarea denumirii societăţii etc.).

De asemenea, consiliem şi asistăm investitorii străini în vederea înfiinţării unei societăţi sau filiale pe teritoriul României, înregistrării unui grup de societăţi, înmatriculării unei sucursale sau reprezentanţe ori participării cu capital într-o societate de naţionalitate română.

 

2. Înmatricularea sau radierea societăţilor, precum şi alte formalităţi necesare pentru autorizarea activităţilor societăţii;

 

Acordăm consultanţă în materia înregistrării (iniţiale sau înregistrării de menţiuni ulterioare) ori radierii societăţilor în/din Registrul Comerţului şi/sau Administraţia Financiară, precum şi cu privire la obţinerea autorizaţiilor, licenţelor şi avizelor necesare pentru desfăşurarea obiectului lor de activitate.

 

3. Elaborarea, încheierea, modificarea şi încetarea contractelor de societate;

Asistăm şi consiliem clienţii noştri în demersurile realizate pentru redactarea, negocierea, modificarea sau încetarea oricărui tip de contract de societate sau act constitutiv, inclusiv referitor la grupurile de societăţi.

De asemenea, acordăm consultanţă investitorilor străini pentru încheierea, modificarea sau încetarea actelor constitutive ale unei filiale ori privind participarea ori retragerea dintr-o societate de naţionalitate română.

 

4. Asistenţă în realizarea operaţiunilor comerciale, fiscale şi administrative curente;

 

Oferim consultanţă şi asistenţă juridică privitoare la contabilitatea societăţii, îndeplinirea formalităţilor fiscale, elaborarea şi interpretarea regulamentelor interne ale societăţii, precum şi în realizarea oricărei operaţiuni comerciale, fiscale sau administrative curente. Dăm dovadă de profesionalism, confidenţialitate şi flexibilitate în găsirea unor soluţii legale avantajoase pentru clienţii noştri.

 

5. Clauze abuzive şi reglementări privind protecţia consumatorului;

 

Cabinetul oferă consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru consumatori în relaţia lor cu băncile, asigurătorii şi alte societăţi care încalcă reglementările privind protecţia consumatorului. Echipa noastră este competentă în identificarea, interpretarea şi eliminarea clauzelor abuzive inserate în contractele încheiate între profesionişti şi consumatori.

 

6. Guvernanţă corporativă;

 

Consiliem şi asistăm clienţii noştri în administrarea şi supravegherea activităţii societăţii, în vederea eficientizării relaţiilor dintre managementul societăţii şi celelalte părţi direct sau indirect implicate în „viaţa” societăţii (acţionari, salariaţi, furnizori, clienţi, creditori, guvern, comunitate etc.). Oferim o abordare integratoare a problemelor complexe generate de guvernanţa corporativă, din perspectivă economico-juridică.

 

7. Fuziuni şi achiziţii;

 

Cabinetul nostru manifestă o atenţie sporită în materie de fuziuni şi achiziţii cu privire la interesele clienţilor, natura industriei şi particularităţile operaţiunii ce se urmăreşte a fi realizată. Suntem pregătiţi să vă oferim consultanţă şi asistenţă de specialitate pentru toate tipurile de fuziuni sau achiziţii din orice domeniu de activitate (fuziuni prin dizolvare sau absorbţie, achiziţie de acţiuni sau părţi sociale, majorare de capital social, privatizări etc.).

 

8. Concurenţă;

 

Cabinetul oferă consultanţă şi asistenţă în orice problemă legată de dreptul concurenţei: asistenţă în timpul investigaţiilor desfăşurate de autorităţile competente în materia concurenţei; evaluarea ajutoarelor şi facilităţilor oferite de stat; recomandări de tranzacţii, fuziuni şi achiziţii care respectă reglementările concurenţiale etc. Suntem la curent cu ultimele soluţii legale şi jurisprudenţiale naţionale şi europene în materia concurenţei pentru a răspunde cu promptitudine nevoilor dvs. indiferent de domeniul de activitate vizat (financiar, farmaceutic, construcţii, energie, telecomunicaţii, retail etc.)

 

9. Litigii comerciale cu privire la administratorii, asociaţii şi acţionariatul societăţii.

 

Oferim consultanţă, asistenţă şi reprezentare în orice fel de litigiu comercial în care sunt implicaţi administratorii şi/sau acţionariatul societăţii (litigii în legătură cu administrarea societăţii; litigii referitoare la atragerea răspunderii administratorilor, asociaţilor sau acţionarilor pentru frauda în dauna societăţii; litigii cu privire la excluderea unui asociat sau acţionar din societate; litigii cauzate de conflictele între acţionari/asociaţi sau între aceştia, pe de o parte, şi managementul societăţii etc.)

De asemenea, Cabinetul se poate adapta la orice situaţie care s-ar putea ivi în practică pentru a vă acorda consultanţă şi asistenţă juridică temeinică într-o gamă variată de domenii care vizează atât societăţi naţionale şi multinaţionale, cât şi grupuri de societăţi, cu capital privat sau public, care activează în ţară sau în străinătate.