Selecteaza limba

Dan-Alexandru Sitaru

Law Office - Bucuresti, Romania

Calea Dorobanți, nr. 134-138,
bl. 11, sc. B, etaj 1, ap. 34, sector 1,
București, cod poștal 010578

tel: +40 744 355 586
fax: +40 212 305 450

office@sitaru.ro

FACEBOOK | TWITTER

Domenii de activitate

Arbitraj şi litigii naţionale şi internaţionale

Arbitrajul prezintă avantaje incontestabile comparativ cu procedura instanţelor ordinare: flexibilitate sporită, supleţea procedurii arbitrale, uneori mai ieftină şi mai puţin formală decât procedura de drept comun, rapiditatea soluţionării litigiilor, lipsa de publicitate etc.

Urmărim să menţinem legături durabile cu clienţii noştri printr-o permanentă cooperare şi consiliere în vederea evitării producerii unor diferende. Totuşi, în eventualitatea unui litigiu, Cabinetul nostru oferă consultanţă şi asistenţă juridică atât în privinţa procedurii de drept comun, cât şi în faţa instanţelor de arbitraj naţionale şi internaţionale.

Oferta de servicii legale include:

  • consiliere privind redactarea, încheierea şi interpretarea convenţiilor de arbitraj;
  • consiliere şi asistenţă juridică în litigii arbitrale derulate în faţa instanţelor naţionale şi internaţionale;
  • consiliere juridică cu privire la oportunitatea alegerii unei instanţe arbitrale, desemnarea arbitrilor, alegerea şi interpretarea regulilor de procedură, apelarea la un arbitraj instituţional sau ad-hoc, precum şi orice alte aspecte legate de normele interne, europene şi internaţionale în materia arbitrajului;
  • asistenţă juridică de specialitate în arbitrajele comerciale naţionale şi internaţionale desfăşurate în faţa Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României;
  • consiliere de specialitate privind metodele de preîntâmpinare a litigiilor (mediere, conciliere).